Uwaga: zawiesiliśmy przyjmowanie artykułów do Rocznika Kognitywistycznego

W razie pytań prosimy o kontakt mejlowy pod adresem rocznik@kognitywistyka.eu

Rocznik Kognitywistyczny

Rocznik to recenzowane, punktowane czasopismo naukowe (5 punktów) ukazujące się w wersji elektronicznej w trybie otwartego dostępu

Zachęcamy do składania artykułów dotyczących szeroko rozumianych nauk o poznaniu, zarówno przeglądowych jak i empirycznych, które nie są adresowane jedynie do wąskiego grona specjalistów. Teksty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.

Rocznik Kognitywistyczny ukazuje się od 2008 roku. Początkowo związany był z Krakowską Konferencją Kognitywistyczną, a od 2011 roku jest niezależnym czasopismem. 

W razie pytań prosimy o kontakt: rocznik@kognitywistyka.euCognitive Science Yearbook

Cognitive Science Yearbook (Rocznik Kognitywistyczny) is a peer-reviewed open-access journal that appears once a year electronically.

We seek out theoretical, review, and empirical articles that are concern with the cognitive sciences, broadly construed, but are not addressed only to specialists in one field. We accept articles written in Polish and in English.

Rocznik Kognitywistyczny has been publishing high-quality articles since 2008. At first, it was associated with the Cracow Cognitive Science Conference (Krakowska Konferencja Kognitywistyczna), but from 2011 it is a fully independent journal. 

Contact us: rocznik@kognitywistyka.eu