Temat specjalny: „Kognitywistyka: krytyki i kontrowersje”.

Redaktorem tematu jest dr Krzysztof Posłajko (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński).

Kognitywistyka wyszła już z etapu „młodej nauki” i osiągnęła dojrzałość instytucjonalną, o czym świadczą licznie oferowane programy studiów, konferencje i czasopisma branżowe. Pytanie jakie można jednak sobie zadać w tej sytuacji brzmi: czy z dojrzałością instytucjonalną idzie w parze dojrzałość metodologiczna? Czy obawy jakie przedstawiali krytycy kognitywistyki u jej zarania okazały się płonne?

Redakcja Rocznika Kognitywistycznego zaprasza do nadsyłania tekstów poświęconych krytykom i kontrowersjom związanym ze statusem kognitywistyki jako nauki. Mile widziane będą teksty zarówno krytyczne wobec dominujących sposobów uprawiania kognitywistyki, jak i takie, których celem jest obrona kognitywistyki, lub jednej z metod jej uprawiania, przed krytykami. Miło widziane też będą teksty odnoszące się do popularnych nieporozumień dotyczących tego, czym jest kognitywistyka i jaki jest jej status jako dziedziny nauki odrębnej od jej składowych dyscyplin, czyli psychologii, filozofii, informatyki, lingwistyki, antropologii, itd.

Przykładowe tematy to:

- filozoficzne problemy związane z podstawami nauk kognitywnych;

- kontrowersje wokół metodologii nauk kognitywnych (problemy replikowalności, status badań nad neuronalnymi korelatami świadomości etc.);

- kłopoty z multidyscyplinarnością;

I wiele innych.

Na teksty w języku polskim lub angielskim czekamy do 31 stycznie 2018. Prosimy o zgłaszanie artykułów przez stronę Rocznika Kognitywistycznego, z dopiskiem w tytule “Temat specjalny”.


Special issue of The Yearbook of Cognitive Science: “Cognitive science: its critics and controversies.”

Guest editor: dr Krzysztof Posłajko (Institute of Philosophy, Jagiellonian University)

Cognitive science is no longer a new science. It matured institutionally, resulting in a number of conferences, journals, and educational programs around the world. What remains unclear is whether cognitive science also reached methodological maturity and whether the worries voiced by early sceptics of cognitive science have been allayed.

Editors of the The Annual Review of Cognitive Science invite submissions dealing the criticisms and controversies connected with the status of cognitive science as a science. We welcome criticisms of dominant methodologies in cognitive science, but also those that aim to defend these methodologies. We also welcome papers that aim to defend cognitive science against popular misconceptions of what cognitive science is and its status as a distinct discipline, separate from other disciplines that often comprise it, such as psychology, philosophy, computer science, linguistics, anthropology, etc.

Example topics:

- philosophical foundations of cognitive science and its methods

- controversies surround the methodologies of cognitive science (difficulties with replication, contradictory views about neural correlates, etc.)

- interdisciplinary communication

The deadline for submissions is 31st of January 2018. If you do not speak Polish contact the editors directly (rocznik@kognitywistyka.eu).