Rocznik Kognitywistyczny

ISSN 1689-927X

e-ISSN 2084-3895

Właściciel czasopisma: Instytut Filozofii i Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński.


Kontakt

Adres email: rocznik@kognitywistyka.eu

Adres korespondencyjny:  “Rocznik Kognitywistyczny”

Marta Siedlecka, Instytut Psychologii, Ingardena 6, Kraków 30-060


Zespół redakcyjny

 • dr Marta Siedlecka - redaktor naczelna
 • dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl
 • dr Michał Klincewicz
 • dr Błażej Skrzypulec
 • mgr Adrianna Smurzyńska


Rada Naukowa

 • prof. dr hab. Józef Bremer (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • dr hab. Adam Chuderski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • dr Rafał Rzepka (Uniwersytet Hokkaido, Japonia)
 • dr Kamila Śmigasiewicz (Universität zu Lübeck, Niemcy)
 • dr hab. Michał Wierzchoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr Agnieszka Wykowska (Istituto Italiano di Tecnologia, Włochy)
 • dr Tadeusz Zawidzki (George Washington University, Stany Zjednoczone)


Indeksacja w bazach danych

 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • ProQuest Central
 • EBSCO Publishing
 • Index Copernicus International - ICV 2015: 83.90 
 • Linguistic Bibliography
 • Zeitschriftendatenbank (ZDB)
 • WorldCat